Veľmi rada rozdávam darčeky. 🙂 Nemyslím teraz zrovna na tie chvíle, keď viem, že sviatok