Tohto roku som sa na Veľkú noc aj ja zodpovedne pripravovala. Myšlienka, že mám prázdnu